Restauratie van een met mahonie beplakte Hollandse secretaire, Holland eind 18e eeuw, uitgevoerd 2022.

Prachtige originele secretaire, maar erg aan onderhoud toe. Gescheurde zijkanten, klep en deuren gescheurd, losgelaten fineer, verkleuring etc. De klep van dit meubel moest gestoomd worden om de openstaande delen te herstellen. Prachtig mahonie fineer voorzijde, aangevuld met fineer uit dezelfde periode. Inleg leer vervangen, het meubel geheel opnieuw handmatig gepolitoerd.

Beautiful original secretary, but very in need of maintenance. Cracked sides, flap and doors torn, peeled veneer, dis-colouration etc. The cover of this furniture had to be steamed to repair the open parts. Beautiful mahogany veneer front, supplemented with veneer from the same period. Replace the leather inlay, the furniture has been completely re-polished by hand.